Davant una cita electoral com la que es viu aquest diumenge en les eleccions a Catalunya 2021, els ciutadans a l’hora d’anar a votar poden optar per qualsevol dels partits candidats, ja sigui la seva primera opció per qüestions ideològiques o el que creuen que tindrà un major impacte en les eleccions. Si aposten per aquesta segona opció és el que s’anomena un vot útil.

Si no volen optar per cap dels partits que s’han presentat a les eleccions també poden abstenir-se, emetre un vot nul o un vot en blanc. Cada una d’aquestes opcions tindrà implicacions diferents a l’hora de fer el recompte de vots.

Abstenció

Abstenir-se és no votar. Sovint s’entén com una via més per expressar el descontentament amb la situació política, tot i que en les eleccions del 14-F, en el context de la pandèmia del coronavirus, també hi ha qui s’ha abstingut per por a contagiar-se.

Vot nul

Els vots amb paperetes no oficials, sobres amb més d’un candidat, etc. són nuls. El votant vol exercir el dret de vot, però s’equivoca o no vol acceptar les regles del joc. Aquest vot, tal com succeeix amb les abstencions, no computa.

El volt nul es registra perquè en el recompte de vots al final de la jornada electoral, la suma de vots vàlids, nuls i abstencions, sumi el 100 %.

Vot en blanc

És el sobre que no conté cap papereta. El vot en blanc és vàlid perquè serveix per al còmput final de vots. En el sistema electoral espanyol, el vot en blanc pot desafavorir els partits minoritaris. O el que és el mateix, afavorir els majoritaris. Per què?

Perquè a Espanya es fa servir la llei D’Hondt, que estableix que si un partit no arriba al 3 % dels vots, no entra al joc electoral. Tot i que els vots en blanc no s’adjudiquen a cap partit, sí que fan que el volum de vots vàlids sigui més alt i, per tant, calguin més vots per arribar al 3 % i poder optar a adjudicar-se un escó.

En les eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya hi ha hagut certa confusió perquè en les paperetes que ha enviat la Generalitat als domicilis hi ha  inclòs per error una papereta en blanc. En aquest cas, però, la JEC ha confirmat que introduir aquesta papereta computa com un vot nul, i no un vot en blanc.

Vot útil

És aquell vot que va dirigit a un partit que, tot i no ser la nostra primera opció, té més probabilitats de sortir-ne guanyador. Sovint s’entén com a una eina per combatre un partit, per castigar un govern. En els casos de les circumscripcions petites, quan un partit minoritari no té prou vots per obtenir un escó, acaba passant que l’elector prefereix optar per un partit gran, la seva segona opció. Però donar més vots als partits majoritaris acaba impossibilitant que els partits minoritaris arribin al 3 % necessari i, per tant, en dificulten encara més l’accés al joc electoral.