En el manifest, els rectors destaquen que la unió del tramvia per la Diagonal pot facilitar el desplaçament entre els diferents campus sense haver de canviar de mitjà de transport, i que pot ser una eina per reforçar la relació entre universitats. També remarquen que la connexió reduirà el temps de desplaçament dels estudiants, treballadors i professors de les universitats de la conurbació de Barcelona.

Signen el manifest els rectors de la Universitat Politècnica (UPC), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Pompeu Fabra (UPF) i es posen a disposició de l’Ajuntament per compartir criteris tècnics i acadèmics a l’hora de valorar els beneficis, els costos i les alternatives, tot i que es mostren convençuts que el consistori ja ha avaluat totes les opcions.