vocal mesa electoral

En totes les eleccions es necessita la participació dels ciutadans en les meses electorals el dia dels comicis, amb el president i els vocals. En aquestes eleccions de Catalunya 2024, a Barcelona hi haurà desenes de col·legis electorals i un miler de seccions censals i de meses electorals. Són molts els ciutadans que acabaran sent escollits entre titulars i suplents, que seran seleccionats com a membres de taula. Però què ha de fer exactament el vocal d’una mesa electoral?

Quin són els drets dels vocals d’una mesa electoral?

Les meses electorals estan formades per tres persones: la que ocupa la presidència i dues que fan de vocals. Per fer aquesta funció, tots ells tenen drets i també deures. Entre els drets hi ha el de rebre una dieta de 70 €, un permís retribuït si és laborable i una reducció de cinc hores de la jornada de treball de l’endemà si es treballa per compte d’altres o s’és funcionari.

Quins són els deures dels vocals d’una mesa electoral?

Pel que fa als deures, tant la presidència com els vocals de la mesa i els suplents han d’estar presents al local electoral el dia de la votació a les vuit del matí per constituir la mesa electoral. A partir d’aquí, a les 9 h s’obren els col·legis electorals i la tasca dels vocals de la mesa es distribueix de la manera següent:

 • Controlar les votacions fins que es tanqui el col·legi:
  • Comprovar la identitat de cada votant.
  • Comprovar que la persona està inclosa a la llista del cens.
  • Comprovar que la persona diposita la papereta a l’urna.
  • Anotar el nom i els cognoms de la persona que vota a la llista numerada de votants.
 • Garantir el vot dels membres de la mesa i els interventors quan el col·legi ja ha tancat.
 • Fer l’escrutini dels vots.
 • Anunciar els resultats de la votació i omplir de l’acta d’escrutini i l’acta de la sessió.
 • Preparar la documentació electoral:
  • Es fan tres actes: dues que entrega el president al jutjat de primera instància o jutjat de pau i la tercera que entrega com a mínim un dels vocals a un treballador de correus.

Què vols saber de les eleccions a Catalunya 2024?