on tinc que votar eleccions municipals 2023 28-M

Molts els ciutadans recorren aquests dies a internet per cercar on toca anar a votar a les eleccions catalanes 2024. Els dies previs a una jornada electoral, augmenten les cerques als navegadors sobre aquesta qüestió. Ara bé, una de les preguntes més cercades és: “On tinc que votar?

Per desgràcia, aquest fet posa de manifest que molta gent desconeix que la perífrasi d’obligació “tenir que” no és correcta en català, sinó que és un calc del castellà “tener que”. Malauradament, aquesta construcció s’estén com la pólvora des de fa molts anys i, si bé hi va haver una època en què a l’escola i a l’institut s’insistia a corregir-la als alumnes, ara sembla que està tan arrelada que fins i tot els més menuts la fan servir a les aules i molts cops no els corregeixen. Potser perquè alguns mestres també l’han interioritzada.

“On he de votar el 12-M?”

Per tant, en català, hauríem de preguntar-nos: On he de votar? per informar-nos sobre el 12-M. Quan volem expressar una obligació, necessitat o conveniència que s’ha de complir, fem servir haver de + infinitiu, caldre + infinitiu (i caldre que + subjuntiu) o ser necessari + infinitiu (i ser necessari que + subjuntiu). La perífrasi tenir de, que s’emprava en llengua antiga, actualment no s’accepta en registres formals. Finalment, la perífrasi deure + infinitiu té certa vitalitat en valencià.  

La normativa, en canvi, no admet altres construccions amb aquest valor com “tenir que”+ infinitiu, “haver-hi que” + infinitiu (i “haver-n’hi que” + infinitiu) o “ser precís” + infinitiu.

Puc dir: “On haig de votar”?

L’altre dubte que ens pot sorgir un cop hem après i interioritzat que la construcció correcta és amb haver és com es conjuga aquest verb. Puc dir, doncs, “on haig de votar”? o he d’utilitzar “on he d’anar a votar”? Com a norma general, quan es fa servir com a auxiliar, la primera persona és he.

Per tant, direm: “He anat a votar”. Ara bé, quan forma la perífrasi d’obligació haver de amb infinitiu, en alguns parlars, també s’utilitza la forma haig.  Per tant, podem dir: “He d’anar a votar a…” i “Haig d’anar a votar a un altre col·legi electoral”. 

Per tant, si teniu dubtes i heu de fer una cerca a internet o si, simplement, voleu dir-li a algú que està obligat a fer una cosa, haureu de fer servir haver de. I així no moriran 15 filòlegs cada cop que digueu “tinc que”.

Què vols saber de les eleccions a Catalunya 2024?