suplents mesa electoral cobren

Els vocals i els presidents d’una mesa electoral reben sempre una quantitat econòmica per la seva tasca durant la jornada dels comicis. Ara, amb motiu de les eleccions a Catalunya 2024, els membres de la mesa cobraran un total de 70 euros, tal com van cobrar amb motiu del 28-M. Però, i els suplents? Cobren pel 28-M? En quins casos?

Els 70 € per als suplents designats com a presidents o vocals

Els suplents de les meses electorals no cobren els 70 euros si finalment no han de cobrir cap absència d’un vocal o un president. Això vol dir que si un suplent va al col·legi electoral que li toca el 12 de maig a les vuit del matí i els vocals i presidents cridats hi han anat, podrà marxar a casa, això sí, sense cobrar cap prestació.

Ara bé, en el cas que el suplent s’hagi de quedar tota la jornada electoral perquè falta un vocal o el president i hagi d’assumir un d’aquests rols, sí que rebrà el pagament dels diners.

Què vols saber de les eleccions a Catalunya 2024?