Una de les sales del casal del barri de Verdun reserva un lloc per a una persona que informarà sobre pobresa energètica a tots aquells veïns que ho desitgin. A banda de constatar que l’accés a l’aigua, la llum i el gas és un dret fonamental, Sanz ha explicat que l’objectiu també és donar a conèixer mesures més “eficients” en la gestió dels subministraments bàsics. “És fonamental tirar endavant mesures d’estalvi”, ha afirmat la regidora del districte, que ha criticat que les “cinc empreses elèctriques de l’estat espanyol s’estan fent d’or a costa dels serveis bàsics”.

Sanz  ha recordat que Nou Barris és una de les zones més afectades per la pobresa energètica. És per això que és l’únic districte que té dos dels 10 punts d’assessorament energètic. La iniciativa funciona des de l’hivern del 2015, moment en què es va posar en marxa una prova pilot amb quatre espais informatius. Aleshores, l’Ajuntament va atendre 3.100 famílies, un 60 % de les quals ja estava en situació de pobresa.