L’Ajuntament de Barcelona invertirà 650.000 euros per tal de revitalitzar l’espai del Pou de la Figuera i millorar així la convivència veïnal, el sentiment de pertinença i la diversificació d’usos d’aquest espai. En aquesta zona del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, una bona part dels veïns hi estan de pas. La gentrificació els ha tocat de ple. I també hi conviuen col·lectius vulnerables. Amb aquest pla es preveu establir sinergies i xarxes entre els veïns per intentar millorar les dinàmiques socials.

El projecte neix de dos anys de reunions

Aquesta havia estat una demanda històrica del veïnat del barri i, finalment, el Pla d’Acció del Pou de la Figuera ja és una realitat. El projecte, que es desenvoluparà entre els anys 2021 i 2023, és el resultat de gairebé dos anys de reunions i trobades amb els diversos agents econòmics i socials implicats, amb l’objectiu que els veïns es facin seu aquest espai.

El projecte se centra en quatre eixos essencials: activitat socioeconòmica, activitats i usos de l’espai públic, millores de l’espai físic i comunicació i xarxes comunitàries. Es faran un total de 17 accions entre els carrers de Sant Pere Més Baix, Mestres Casals i Martorell, Carders i carrer d’en Llàstics, amb l’epicentre a l’espai públic del Pou de la Figuera.

Treballaran especialment amb els joves vunerables

En l’àmbit socioeconòmic es treballarà especialment amb els joves vulnerables en situació administrativa irregular que viuen a la zona. Se’ls oferirà una oferta formativa que els ajudi, a la vegada, a vehicular-ne l’arrelament. També s’invertirà en la compra, per part de l’Ajuntament, de locals de planta baixa, i s’oferiran ajudes econòmiques perquè aquests locals s’omplin d’activitat i tornin a apujar les persianes.

També es farà una inversió per millorar l’espai i garantir-ne l’ús de la ciutadania en condicions de confort, salubritat i seguretat, mentre es treballa per promocionar la cura de l’espai. Hi haurà un procés participatiu per redissenyar el parc infantil. Alhora, es vol millorar la il·luminació.

Un altre objectiu del pla és dinamitzar la plaça i omplir-la d’activitats, com ara fires i mostres de comerciants o actes culturals, lúdics i esportius.