L’Ajuntament de Barcelona ha obert el termini per acollir-se a la tarifa plana fiscal el 2024. La sol·licitud es pot fer des d’aquest dimecres, 15 de novembre, fins al 10 de gener del 2024. La tarifa plana fiscal permet pagar els impostos municipals com l’IBI, l’impost de circulació o els guals en quotes fixes mensuals. A més, es pot escollir el nombre de mensualitats en què es vol pagar.

Aquest modalitat de pagament dels impostos es va posar en marxa el 2023, i s’hi poden acollir tant les persones físiques com les jurídiques.

Com puc demanar la tarifa plana i quines quotes es paguen?

La tarifa plana s’ha de demanar per internet a través del tràmit de l’oficina virtual. Per fer-ho cal tenir certificat digital, idCAT mòbil o Clave PIN, estar donat d’alta al registre de la notificació electrònica i no tenir cap deute pendent.

La quota a pagar és una estimació que té en compte els imports dels tributs que es van pagar l’any anterior, i al llarg de l’any s’ajustarà la quota segons l’import dels rebuts de l’any en curs. Es fan dues regularitzacions anuals. La primera és al mes de juny, quan la quota s’ajustarà als imports de l’any d’IBI i IVTM (impost de circulació) i també, si n’hi hagués, al deute anul·lat o suspès per presentació d’aval.

Al novembre, la quota s’ajustarà en funció de la taxa de guals, la taxa de residus o la taxa per utilització de la via pública (terrasses) i també, si n’hi hagués, al deute anul·lat o suspès per presentació d’aval amb posterioritat al mes de juny.