Concretament, els dos contenciosos administratius són contra el mètode per decidir quines preguntes formen part de la multiconsulta. Després de reunir entre 3.750 i 15.000 signatures, les propostes originàries d’un grup polític necessitarien dues terceres parts del plenari municipal per entrar a formar part de la consulta, mentre que les provinents d’una entitat només necessitarien majoria simple (la meitat més un). És precisament en aquest punt en el qual ni el CCIES ni la delegació del Govern espanyol hi estan d’acord. Els dos contenciosos administratius s’han presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que haurà de valorar si els admet a tràmit.

Es dona el cas que l’empresa propietària d’Aigües de Barcelona (Agbar) forma part de la CCIES, i amb el recurs contra aquest punt del reglament de participació ciutadana, aprovat a l’octubre, podria evitar que es pregunti als ciutadans si volen remunicipalització de l’aigua.

Per part de la delegació del Govern a Catalunya, consideren que la normativa és contrària a la llei de bases del règim local, ja que estableix que aquestes iniciatives han de comptar amb majoria absoluta, i no simple com preveu el reglament municipal.