La unió temporal d’empreses (UTE) que va començar a construir el túnel de Glòries, i a la qual l’Ajuntament va rescindir el contracte a l’abril, reclama ara al consistori 6,8 milions d’euros. La xifra final queda lluny dels 36 milions que s’havien plantejat en un inici. El director general de BIMSA, Ángel Sánchez, ha explicat en la Comissió d’Urbanisme que l’aturada de les obres va ser inevitable perquè la reclamació inicial de les constructores “estava fora de contracte”.

L’empresa municipal BIMSA ha liquidat el contracte amb les primeres constructores del túnel de Glòries per 36,2 milions d’euros. En aquesta quantitat s’ha reduït ja els tres milions d’euros que l’Ajuntament ha reclamat a les empreses en concepte de danys i perjudicis per les tasques de tancament i vigilància de les obres un cop parades i l’aturada dels treballs d’auscultació. La xifra que les constructores reclamen a l’Ajuntament s’haurà de dirimir ara en un litigi que es resoldrà, segons Sánchez, sobre la base de documentació tècnica.

En el debat de la comissió, els grups han plantejat dubtes sobre la nova licitació del túnel de Glòries i el parc de la superfície. L’Ajuntament va optar per dividir els treballs en diversos lots per evitar ofertes econòmiques a la baixa per part de les empreses que es presentin al concurs. Sánchez ha explicat que el nou contracte ha marcat diverses fites i que si les empreses no les van complint, se les penalitzarà. La tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, ha admès que les novetats generen incògnites, però ha assegurat que “hi ha més certeses que abans”.