FRANCINA VILA, regidora del districte d'Horta-Guinardó: "És veritat que aquest compromís de la reunió del 15 de setembre es va veure accelerada quan es va creure convenient desallotjar els veïns i veïnes per prevenció i és veritat que des del 17 d'octubre les nostres prioritats han sigut garantir la seguretat de les persones que viuen a Santa Rosalia 91, també ser conscients del que suposava que un edifici estigués buit amb persones que no hi viuena dins i per això es pren la decisió de garantir seguretat 24 h mentre que s'aclareix la situació amb Guàrdia Urbana. Seguretat que es veu garantida amb els torns ordinaris de la Guàrdia Urbana, vol dir que cada 3/4 hores la Guàrdia Urbana passa per aquest edifici, reforçat també amb instal·lació d'alarmes que ens serveixen per identificar si hi ha un moviment estrany a la zona" CLAUDIO BANCELLI, president de la comunitat de veïns de Santa Rosalia 91: "S'ha tornat a demanar una solució urgent a la situació. El procés d'expropiació que es faci ràpid, tal com la llei ho havia preparat, que ens reubiquin en aquest impàs d'estudi de l'expropiació i que tornin a posar la vigilància 24 h perquè és necessària i és importantíssima per a nosaltres perquè tenim les pertinences al bloc i així podrem descansar tranquils perquè fins ara hem portat nosaltres mateixos la vigilància".

El govern municipal ha decidit reallotjar en pisos de protecció oficial que actualment estan buits els veïns de la finca. L’acord, però, no especifica si els habitatges han d’estar ubicats al mateix districte, tal com reclamaven els afectats i l’oposició municipal. Una altra de les reclamacions dels qui encara avui viuen majoritàriament en un hotel ha estat que hi hagi vigilància a l’edifici desallotjat del carrer de Santa Rosalia, perquè allà hi romanen les seves pertinences.

L’Ajuntament parlarà amb els veïns per determinar les seves necessitats i decidir quines són les franges horàries en què necessiten vigilància o si bé la volen les 24 hores del dia. Segons fonts municipals, el més probable és que aquest servei el faci una empresa de seguretat privada. Segons els afectats, han estat ells mateixos els qui han fet guàrdia a les portes de l’edifici per evitar robatoris perquè segons diuen la policia ha deixat de fer la vigilància permanent. La regidora del districte d’Horta-Guinardó, Francina Vila, ha assegurat que s’estan accelerant els processos per expropiar la finca afectada -que té problemes estructurals- per tal de poder indemnitzar els veïns. Un altre dels compromisos del districte és oferir un servei de guardamobles als veïns.