El Govern espanyol vol que, quan els treballadors de la funció pública agafin la baixa, només cobrin el sou íntegre els tres primers dies, però no durant els tres primers mesos com fan ara. D’aquesta manera, la norma s’equipararia amb les baixes dels treballadors del sector privat. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques també vol que el còmput de les situacions d’incapacitat temporal es faci a partir d’ara en dies, en lloc de mesos.

Ortega ha explicat avui que els canvis que prepara l’executiu espanyol formen part d’una llei bàsica de la funció pública i que, per tant, la Generalitat es veurà obligada a aplicar-la també als seus treballadors. Abans de les darreres retallades a la funció pública, els empleats de la Generalitat cobraven el sou íntegre durant els primers 18 mesos de baixa. Aquest termini, que ja s’havia reduït a nou mesos, s’escurça ara fins als tres dies.