JANET SANZ, tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat "Aquesta és una opinió que fa el regidor Mòdol a títol personal i individual, que, en cap cas, no expressa la posició del govern municipal ni la meva en particular. Jo crec que és una opinió que ell ha manifestat lliurement però que compta amb la coincidència, en aquest cas, meu."