GERARDO PISARELLO, primer tinent d'alcalde "La voluntat d'aquest govern és que es puguin esclarir els fets pel bé d'aquests organismes, que hi pugui haver transparència i que s'arribi fins al final per detectar quines són les responsabilitats que se'n deriven."

Pisarello ha explicat que l’objectiu és que es puguin “esclarir els fets” i que “s’arribi fins al final per detectar quines són les responsabilitats que se’n deriven”. Pisarello ha afegit que s’haurà d’estudiar si hi ha “un patró comú de males pràctiques”, després que s’hagi encarregat fer una auditoria a l’IMI, com ja va passar amb Barcelona Regional, entitat també investigada i que igualment dirigia l’exregidor Antoni Vives.

Una primera auditoria va apuntar cap a una alta proporció de contractació directa, sense publicitar-ne l’oferta, i també hi ha indicis d’irregularitats en la contractació de personal extern. En aquest cas, es preveu revisar factures pendents de pagament emeses per diferents proveïdors a l’institut per valor d’1,4 milions d’euros.

En concret, s’obre un expedient per determinar i exigir, si escau, responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de despeses sense la corresponent partida pressupostària i sense utilització dels procediments establerts legalment. S’analitzarà l’acompliment de la legalitat en la contractació de personal i de serveis segons la llei de contractes del sector públic, així com pel que fa al règim jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú.

L’informe de control l’elaborarà l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, que s’encarregarà d’analitzar les dades. L’alcaldessa Ada Colau ha nomenat per decret també dos responsables d’Intervenció i Serveis Jurídics municipals com a instructors de l’expedient i al càrrec de l’actuació administrativa d’ofici en cas de detectar-se alguna irregularitat. El decret signat per l’alcaldessa també preveu donar compte al primer plenari del Consell Municipal de la resolució d’aquest expedient.

CiU no tolerarà “caceres de bruixes”

El Grup Municipal de CiU ha sortit en defensa de la feina feta a l’Institut Municipal d’Informàtica dels darrers quatre anys en un comunicat. La formació s’ha mostrat del tot convençuda que “tot s’ha fet d’acord amb la llei i que les adjudicacions de treballs i encàrrecs s’han fet de manera correcta”.

Des de Convergència i Unió han ofert col·laboració i, alhora, han reclamat “màxima transparència” en l’auditoria i han alertat al govern d’Ada Colau que no toleraran “caceres de bruixes, ni propagació malintencionada de rumors, dades incompletes o manipulades”.