El document conclou que els catalans entenen, parlen, llegeixen i escriuen la seva llengua pitjor del que ho fan en castellà. Els resultats són especialment greus pel que fa a l'escriptura: un 40% dels catalans no saben escriure en aquesta llengua. Això pel que fa a la població en general. En canvi, si en fixem en l'escolaritzada, el percentatge d'alumnes que el saben escriure augmenta fins al 95%. Unes dades que pel conseller de Cultura avalen el model d'immersió lingüística. FERRAN MASCARELL, conseller de Cultura "Les llengües, no només el català, el català i l'aranès han de ser protegides, han de ser ben considerades. No han de ser combatudes per part dels mecanismes ordinaris de l'Estat. És il·lògic que hi hagi coses d'aquestes que encara s'hagin de dir". L'informe també alerta que és en la justícia on meys s'utilitza el català. De fet, l'any passat es van escriure al voltant de 37.500 sentències es català, 2.300 menys que el 2009. En canvi, les sentències en castellà van ser 6 vegades més, 221.000. El conseller també ha avançat que durant aquest curs polític es produiran novetats pel que fa al doblatge al català. El govern apostarà fort per la digilitizació de les sales amb subvencions als distribuïdors, la qual cosa permetrà rebaixar-ne el cost de la còpia i fer augmentar el nombre de pel·lícules que es doblen al català. Aquest informe es traduirà ara en mesures concretes que es presentaran abans que s'acabi l'any. Unes mesures que se centraran a prestigiar el català i en el reconeixement a les institucions internacionals.

L’informe també apunta que un 40% dels catalans no sap escriure en aquesta llengua. La part més positiva mira cap als més joves de 18 anys: en aquest cas el domini del català és total.