ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Això el que genera és un efecte crida, i el que hem de fer és a la inversa. Dir que els farem fora, i que si aquesta expulsió no és forçosa sinó voluntària, potser el formarem al seu país d'origen."