Convivencia Cívica Catalana creu que la Generalitat de Catalunya fa un “ús fraudulent de les normes processals” en no complir les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem que avalen que el castellà sigui també vehicular a l’escola. Per això les famílies que demanen una educació bilingüe han presentat, a través de Convivencia Cívica Catalana, una contestació contra el recurs de reposició del Govern. Diuen, a més, que “la immersió lingüística no té existència legal” i que no està inclosa en la Llei d’Educació de Catalunya.

Al document de 450 pàgines que han presentat al TSJC han inclòs un informe que conclou que els alumnes castellanoparlants i immigrants tenen resultats acadèmics pitjors que la resta.