Els populars volen garantir per llei que els docents puguin prendre mesures disciplinàries a l’aula, com ara expulsar un alumne, treure-li el mòbil o bé castigar-lo a quedar-se després de classe. La condició d’autoritat pública atorgaria als mestres la presumpció de veracitat, és a dir, que en cas de disputa amb un alumne prevaldria sempre la paraula del docent.

La proposta també regula la col·laboració de les famílies amb l’escola i arriba a plantejar que els pares i mares que no cooperin podrien perdre ajudes públiques. El PP assegura que molts professors són agredits pels alumnes o les seves famílies, encara que la majoria no ho denuncien, i per això volen crear un registre centralitzat per a aquests incidents, a més d’un catàleg de malalties professionals dels mestres.

Pel que fa als pares i mares, la proposició de llei els exigeix col·laboració i fins i tot planteja treure ajuts públics a les famílies que no cooperin amb l’escola. Això a banda d’exigir a les famílies que es facin càrrec de la reparació o restitució de qualsevol destrossa que els alumnes puguin causar al centre o a la comunitat educativa.

Els sindicats de mestres no acaben de veure clar que la solució a aquests problemes consisteixi en una llei.