L’informe, a càrrec del Global Economics Group, ha fet un estudi del preu basant-se en 44 factures de clients particulars i no ha tingut en compte els enterraments pagats a través d’assegurances (es calcula que són un 70 %), els de beneficència o les recepcions de fora de la ciutat. El preu mitjà de 7.149 euros inclou el cost del servei funerari (5.302 €), el dels serveis de cementiri (632 €) i l’IVA (1.215 €).

A més, l’estudi compara el cost del servei a la funerària municipal de Madrid (entre 2.222 i 2.731 €) amb la factura més econòmica de Barcelona, que, amb 2.831 euros, supera el preu més car de l’empresa madrilenya. Els autors també comparen el cost de contractar un servei funerari en vida a diverses ciutats. Barcelona és la més cara, amb 9.385 €, xifra que triplica el que es paga a Saragossa (2.953 €) i duplica el de Madrid (entre 3.950 i 4.725 €). Pel que fa a les assegurances, es calcula que el preu mitjà a Barcelona és de 5.327 euros, un 3 % per sobre de la mitjana estatal.

La gran majoria vol més oferta

En paral·lel a aquest informe, l’Ajuntament va encarregar l’any passat una enquesta feta a 351 usuaris dels serveis funeraris de la ciutat. Segons l’enquesta, al 74,4 % li agradaria poder disposar de més alternatives a les dues empreses que ara operen a Barcelona, i un 95,3 % diu estar d’acord o molt d’acord que l’Ajuntament creï una funerària pública per ampliar l’oferta.

En l’enquesta, els usuaris puntuen amb un 2 sobre 10 el nivell de satisfacció per la informació que reben sobre opcions de descompte. Un 79,5 % diu que escull un tanatori o un altre per la proximitat, i un 3,1 diu que ho va fer obligat per l’hospital o la residència, fet que segons el govern municipal suposa una “alerta de males praxis”.

L’executiu d’Ada Colau preveu posar en marxa la nova funerària municipal el segon semestre del 2019 amb 21 treballadors. Operarà amb un tanatori municipal amb sis sales de vetlla, en una ubicació encara per determinar. Montjuïc és una hipòtesi. Es vol funcionar amb tres tarifes: servei estàndard (2.400 €), servei mitjà (3.475 €) i servei superior (4.700 €), als quals s’ha d’afegir un 10 % més per als costos de cementiri.