Les concrecions sobre les retallades per a 2012 van arribant en compta gotes. La primera fa referència als funcionaris públics. Si ahir es va dir que se'ls abaixarà el salari, avui s'ha matisat que serà una mesura temporal que NO afectarà la nòmina mensual, sinó les pagues extres de juny i desembre. Afectarà uns 200.000 treballadors. JOANA ORTEGA, VICEPRESIDENTA DEL GOVERN "Això ho hem d'acabar d'acordar amb els sindicats però significarà una part d'un complement que es pot donar en les pagues extraordinàries". El govern també ha detallat que pràcticament tots els bitllets de transport s'apujaran per damunt de l'IPC. A això, s'hi sumarà l'increment del cànon de l'aigua i de la gasolina. MANEL RUIZ, UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA "I el consumidor, el ciutadà, al final la sensació que té és que sempre han d¡acabar pagant els mateixos". I també cal sumar-hi una nova taxa per als medicaments amb recepta. Un "tiquet moderador" que la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat rebutja perquè creuen que la ciutadans ja fa temps que NO abusen dels medicaments. Demanen al govern que parli clar. M. CARME SABATER, COORDINADORA D'USUARIS DE LA SANITAT és copagament encobert "No deixa de ser un altre copagament, encobert o no, però que és un accés a obtenir més diners per part de la població.Si és per aquest motiu, d'ha de dir, oberta i directament". Les retallades pretenen estalviar 1.000 milions d'euros. De fet, Foment del Treball les defensa i recorda que no hi ha cap més remei. SALVADOR GUILLERMO, ÀREA FISCAL DE FOMENT DEL TREBALL "és necessari en tant en quan l'activitat econòmica no puja i, per tant, tu tens l'obligació de reduir el volum de dèficit públic i per tant queden dos elements. És a dir, o retalles moltmés la despesa en general, o o aconsegueixes molt més ingrés. I ha fet un "mixt" de tots dos". Les retallades, que inclouen també l'increment de taxes universitàries, haurien de permetre complir amb l'objectiu de dèficit de l'1,3% la nostra situació. DÍDAC RAMÍREZ, rector de la Universitat de Barcelona "Jo no sóc favorable a l'increment de taxes. Ho comprenc per el moment que estem passant, una altra cosa és que això s'aprofitès per fer un canvi de model de preus públics" ÀLEX MORCUENTE, membre de l'Assamblea d'Estudiants de la UB "La millor política d'equitat no és més beques sinò menys taxes. Molta gent no podrà pagar-se el segon i el tercer any de carrera l'any que ve. Aquestes polítiques de beques són totalment insuficients i es fan amb un augment de taxes que estan pagant la majoria d'estudiants. A Catalunya només hi ha un 17% d'estudiants que tenen beca."

Des de la Unió de Consumidors s’hi oposen. Argumenten que l’economia domèstica ja s’ha vist prou castigada per la crisi i que apujar tarifes com l’aigua, el transport o les taxes universitàries faran la situació encara més difícil.

Un altre dels punts que ha generat recels és la taxa per als medicaments amb recepta. La Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat l’ha rebutjat perquè creu que no s’està fent un abús real dels medicaments.

I a l’altra banda de la balança, Foment del Treball defensa les retallades perquè considera que són l’única solució al context actual.

Alguns detalls de les noves mesures

La primera de les retallades anunciades fa referència als funcionaris, a qui finalment no es rebaixarà el sou mensual. El reajustament afectarà, només, les pagues extra.

Un altra dada que s’ha concretat és l’apujada de preu del transport públic, que s’encarirà per damunt de l’IPC per intentar tapar el dèficit que acumula l’Autoritat de Transport Metropolità.

Aquestes són només dues de les mesures proposades pel president del govern. Segons els càlculs de l’executiu, tirar-les endavant suposaria un estalvi de 1.000 milions d’euros i permetria complir amb l’objectiu de dèficit, fixat per a l ‘any vinent al 1,3%.

Claustre extraordinari a la UB

LA UB ha celebrat un claustre extraordinari per debatre el nou model de governança i una part del col·lectiu d’estudiants ha tornat a alçar la veu i ha avançat que estan treballant per fer una vaga general d’universitats per denunciar les retallades del sector. El mateix rector de la UB ha reconegut que malgrat la situació econòmica difícil és un error augmentar les taxes universitàries.