La mobilitat ciclista està creixent tant pel nombre d'usuaris com per l'ús que es fa de la bicicleta. Actualment gairebé la meitat dels catalans utilitza aquest vehicle amb alguna freqüència, xifra que representa dos milions i mig de ciclistes, gairebé un 7% més respecte de l'any passat. Els ciutadans que van en bici cada dia han crescut fins als 450.000, un 2% més. RICARD FONT, director general de Transport i Mobilitat "Això equival al moviment de Rodalies, que també són 450.000. Això fa que la bici hagi de deixar de ser algo subsidiari en el sector de la mobilitat per incorporar-se plenament a les polítiques de mobilitat. Prioritats..." L'increment de l'activitat cicista fa que els punts calents del sector s'hagin de resoldre amb més prioritat. Un d'aquests aspectes són els robatoris. Segons el Baròmetre de la Bicicleta, el 40% dels usuaris registraria la bici perquè confien que això en reduiria els robatoris, i el 60% es planteja assegurar-la. La circulació amb bici per la vorera continua representant un problema. El conflicte amb els vianants roman, sobretot en grans ciutats com Barcelona. XAVIER COROMINES, Xarxa de Ciutat per la Bicicleta "El camp de la bicicleta és la calçada i és la millor opció per evitar el conflicte amb el vianant." ESTHER ANAYA, assessora de mobilitat en bicicleta "No cal construir carril bici per tot arreu, sinó que pacifiquem el trànsit i instaurem les zones 30, i aleshores la cohabitació serà possible." Les campanyes d'informació als ciutadans, i la formació als ciclistes són altres reclams que els col·lectius de la bici reivindiquen per millorar la mobilitat ciclista.

Tot i que l’oci i l’esport continuen sent els principals motius d’ús de la bicicleta, els desplaçaments quotidians són el que més en motiva l’ús diari. Segons el Baròmetre Anual d’enguany, els ciutadans que fan servir la bicicleta per anar a treballar han augmentat notablement a Barcelona.

Un de cada cinc ciclistes ha patit un accident

Els ciclistes destaquen la por a ser atropellat i el perill del trànsit com a principals incovenients per circular amb aquest vehicle. De fet, el 21,3% ha tingut algun accident, tot i que es tracta d’incidències majoritàriament lleus. Un de cada quatre enquestats afirma que circula per la calçada, malgrat que ho consideren perillós per la velocitat elevada del trànsit motoritzat i per l’incompliment de la distància lateral de seguretat per part de la resta de conductors.

Prioritats de govern en aquesta legislatura

El director general de Transport i Mobilitat, Ricard Font, ha destacat la necessitat d’incorporar la bicicleta dins les polítiques de mobilitat atesa la consolidació del seu ús. Entre les mesures a impulsar, Font ha assenyalat la millora de la seguretat, tant en la conducció com en el sentit dels robatoris, la identificació dels punts negres a la xarxa viària i la millora de la senyalització, així com la promoció de la intermodalitat en el transport tenint en compte la bici. Precisament, quant a la integració de la bicicleta en el transport públic, Font ha posat de manifest la insistència del Departament per tal que Renfe incorpori espais per a la bici en els nous combois. La promoció del cicloturisme també és una prioritat a través de l’ampliació de les anomenades vies verdes, antigues vies ferroviàries en desús. El panorama definit pel baròmetre també donarà les claus per revisar del Pla estratègic de la bicicleta (2008-2012).