ARTUR MAS, president de la Generalitat "Els deures, que estan marcats per Brusel·les i per tant per la Unió Europea, ens diuen que el 2012 no podem passar de l'1'3% de dèficit públic sobre la nostra creació de riquesa. I això pel 2012 és un dèficit màxim de 2600 milions d'euros." "Aquest sud d'Europa que dóna una sensació de desgavell, d'incompliment... jo estic especialment compromès en que Catalunya sigui una excepció, i que Catalunya pugui aparèixer davant del món i de la pròpia Unió Europea com un país que és capaç de complir, de fer els deures, que no forma part de la disbauxa, que no forma part del desgavell, sinó que forma part de la serietat. I que forma part d'aquell grup de gent que intenta fer les coses ben fetes." "Caldrà fer alguns esforços en l'àmbit fiscal i salarial, i quan dic salarial em refereixo a l'àmbit salarial de la funció pública, dels empleats públics, dels empleats de l'administració de la Generalitat. I segon, caldrà fer alguns esforços per part de la població en general per -via taxes, via preus públics, via tiquets moderadors-, intentar mantenir uns estàndards bons dels nostres serveis públics, que crec que és el que ens demana la gent." "Nosaltres hem de donar un senyal clar de cap on volem portar les coses, i de fer entendre a la població que ajustaments n'hi ha d'haver, que els deures s'han de complir, que la serietat s'ha de mantenir, que l'austeritat hi ha de ser però que aquest ajustament de 2012 s'ha de fer per vies diferents a les que hem fet el 2011. No es pot seguir reduint la despesa com l'hem reduït, perquè això afectaria els serveis bàsics de l'estat del benestar, i en canvi a persones com són les persones que treballen a la funció pública, que la majoria d'elles tenen feina assegurada, i feina assegurada de per vida, és lògic que si s'ha de fer algun ajustament es pugui demanar un sacrifici o un esforç especial, començant pels alts càrrecs i començant pel propi govern, que també s'aplicarà aquestes mateixes mesures d'austeritat".

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha exposat les mesures per ajustar-se al límit del dèficit de l’1,3% del PIB que imposa Brussel·les. De cara al 2012, l’Administració adoptarà una rebaixa generalitzada dels sous de tots els treballadors vinculats a la Generalitat, la renúncia dels alts càrrecs a una paga extra l’any vinent;

En una altra direcció, el govern es planteja apujar alguns impostos. Això suposarà un increment del cànon de l’aigua, i també del preu del transport públic. També s’apujaran la benzina, i les taxes universitàries, tot i que en aquest cas es preveu acompanyar-ho d’un increment de les beques. Artur Mas també ha explicat que el govern explorarà noves vies per finançar la sanitat, ha plantejat la implantació d’un copagament a les receptes mèdiques. Amb aquestes mesures, el govern català espera estalviar fins a 1.000 milions d’euros dels 2.600 que demana la Unió Europea. Mas ha dit que és el pas imprescindible per “no traspassar línies vermelles”.

El president ha dit que vol posicionar Catalunya entre els països que fan els deures econòmics, i que per això cal “assumir nous sacrificis”.