Les xifres són clares. Des del mes de gener fins al setembre l'atur de llarga duració, és a dir, el que afecta les persones que fan més d'un any que busquen feina, es va situar en el 48,6%. L'increment de desocupats, però, créixer sobretot a partir de l'estiu, uns mesos en què sempre disminueix l'atur. La clau: la desconfiança dels mercats en Espanya. JOSEP OLIVER, catedràtic deconomia aplicada UAB: h ha un problema de confiança des de lestiu per la prima de risc la por a una nova recessió.... Per això els experts confien que des d'Europa comenci a funcionar el Fons de Rescat i s'apliqui una economia conjunta que enforteixi la zona euro. Unes mesures que afavoririen que les empreses comencessin a ampliar plantilles. JOSEP OLIVER, catedràtic deconomia aplicada UAB: si pensem que hem perdut 2,3 milions de lloc de treballi espanya a bon ritme pot generar 300 mil llocs podem trigar 7 anys i només per generar la meitat de latur que tenim pq estem en els 5 milions. Es necessitaria 10 anys per situar locupació a nivells de 2007. Tot i això demanen que les administracions apliquin polítiques actives d'ocupació. El motiu és que a Espanya més de la meitat de les persones a l'atur fa més de dos anys que no troben feina i això els dificulta reincorporar-se al mercat laboral.

L’informe té dos vessants: d’una banda, analitza els canvis que s’han produït en el mercat laboral entre els mesos d’abril i setembre; i de l’altra, analitza l’atur estructural, un problema que Manpower calcula que continuarà creixent al llarg dels propers anys.

Aturats de llarga durada, i de molt llarga durada

Els aturats de llarga durda, aquells que fa més d’un any que busquen feina, són, segons l’informe, un problema crònic al llarg de la història de l’Estat espanyol. Encara que la mitjana d’aquest tipus d’aturats entre els mesos d’abril i setmbre d’aquest 2011 arriba al 48,6%, la xifra no és gaire més alta que la mitjana històrica: un 44,5%. El col·lectiu, però, tendeix a masculinitzar-se. Si el 2007 la majoria d’aturats de llarga durada eren dones (58,7%), ara són els homes (53,2%).

Pel que fa als aturats de molt llarga durada, els que fa més de dos anys que intenten aconseguir un lloc de treball, representen ja el 25,6% dels aturats. La xifra, segons l’estudi, continuarà creixent si es mantenen les tendències de mercat actuals. I si això és així, conclou l’estudi, el problema es podria fer crònic.