Segons el web ulls vermells, el nombre de trams totalment plens supera ja el 90 %, i només queden nou trams amb ocupació quasi plena i quatre trams amb ocupació alta. La majoria d’aquests espais amb places per cobrir es concentren al districte de Sant Andreu, tot i que també n’hi ha a la zona propera a la plaça de les Glòries Catalanes.