JORDI MARTÍ, president del Grup Municipal del PSC "La pèrdua de talent i l'expulsió de talent indispensable per lluitar contra la crisi avui, que signifiquen els joves de Barcelona, tindrà uns efectes sobre la ciutat i sobre les expectatives de desenvolupament de la ciutat que no són només d'avui sinó també són del futur."

El pla proposa dedicar 50 milions € durant els propers tres anys a polítiques actives d’ocupació, fomentar l’emprenedoria i impulsar crèdits per finalitzar els estudis. Per tal d’assolir aqust objectiu, es plantegen diverses vies d’actuació centrades en aspectes sobre els quals l’Ajuntament de Barcelona té competències. I són, facilitar la transició escola-treball per començar a elaborar currículum, facilitar l’aparació de joves emprenedors amb incentius i fent seguiment dels projectes, incentivar l’educació com una via d’accés al món laboral i possibilitar i facilitar que les empreses contractin població juvenil, establint ajuts que ho facin més atractiu.

A Barcelona, la taxa d’atur juvenil arriba al 48% amb 17.000 joves d’entre 16 i 19 anys aturats. Per això, molts es veuen obligats a marxar a l’estranger a buscar feina.