ASSUMPTA ESCARP, regidora del PSC "Ell defineix, i nosaltres ho compartim, que la prostitució és l'esclavatge del segle XXI, que creiem que cal lluitar contra aquesta forma d'esclavatge i creiem que la demanda potencia això. Per tant, volem seure amb Convergència, també amb el PP i la resta de partits per tal de poder modificar l'Ordenança entre tots en aquest sentit."

El govern municipal i el PP van pactar al mes de març canviar dos articles de l’ordenança per prohibir la prostitució al carrer i, entre altres aspectes, passar del preavís a la multa directament.

En les al·legacions del PSC es posa l’accent a sancionar la demanda per frenar l’explotació sexual de les dones al carrer. També es vol prohibir la publicitat i aquelles conductes que promoguin el consum de prostitució. El PSC sosté que són al·legacions amb voluntat de pacte i que recullen les tesis expressades per l’alcalde.