ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "L'any 2014 les transferències de la Generalitat a Barcelona seran testimonials. Només 64 milions d'euros, que representa un 3% del presupost municipal. Per cada euro que transfereix la Generalitat a l'Administració, l'Estat en dóna 122."

El PP creu que les transferències de la Generalitat a Barcelona “seran testimonials”, en considerar del tot insuficients els 64 milions d’euros previstos, que representen “només el 3% del pressupost municipal.” Durant el 2013 les transferències de la Generalitat a l’Ajuntament van ser de 83,7 milions d’euros. Segons les xifres que ha donat avui Fernández Díaz, per cada euro que transfereix la Generalitat a l’Ajuntament, l’Estat en dóna 122. Amb aquests números, el Grup Municipal del PP assegura que serà impossible dur a terme les actuacions polítiques necessàries per a Barcelona i cobrir la totalitat dels serveis socials.