En la proposició, el PP també planteja que en un termini de tres mesos, el govern elevi al ple una proposta sobre “la conveniència de celebrar una consulta sobre la connexió del tramvia”. Per Fernández Díaz, la consulta que val és la que es va fer el 2010, però si la proposició s’aprova, pretén que el govern decideixi si rebutja aquell resultat, si vol fer una nova consulta o bé no fer-ne cap. “És una decisió estratègica de ciutat, cara i que si tira endavant serà irreversible”, ha dit Fernández Díaz.