El RACC considera que els estudis encarregats fins ara per l'Ajuntament per analitzar els pros i contres de la connexió dels tramvies per la Diagonal no són prou exhaustius. JOSEP MATEU, president del RACC "No en som contraris, però tampoc som partidaris dels xecs en blanc. El que demanem és més temps i el màxim de rigor a poder-ho tirar endavant però amb la informació que tenim ara i amb els estudis que s'han fet estem veient que no és suficient com per prendre una decisió d'aquest tipus perquè les conseqüències que té no compleixen els objectius que es marquen, que són millorar la qualitat de l'aire i millorar la qualitat de la gent en transport públic." L'informe elaborat pel RACC ha simulat en 21 cruïlles l'afectació al trànsit que podria tenir la unió de les línies Besòs i Llobregat per la Diagonal. Segons l'estudi, la congestió de trànsit, a conseqüència de la prioritat semafòrica del tram, incrementaria la contaminació i alentiria la circulació tant dels busos com del vehicle privat, dues conclusions que ja ha rebatut el director d'estratègia de la connexió del rramvia. PERE MACIAS, director de l'Estratègia per la Connexió del Tramvia: "El que estem avaluant en aquests moments és la possibilitat -i això passa en molts països- que comparteixin un carril, que és un carril ràpid, que és un carril eficient, que és un carril que permet que el tramvia guanyi temps però l'autobús també. Doncs que comparteixin espai." El RACC insisteix però que no són dades definitives i convida el consistori a analitzar els efectes sobre el trànsit de tota la ciutat i veure també quin impacte podrà tenir en un futur el desplegament de les superilles.

Mateu ho ha dit en la presentació d’un informe que alerta que la connexió dels dos tramvies “pot empitjorar la qualitat de l’aire i augmentar els temps de desplaçament dels busos per l’avinguda”. Les línies que no desapareixerien amb la implementació del tramvia -27,32,63,67,V11,V15V17, H8-  incrementarien entre un 8 i un 49 % el temps, en el pitjor dels casos.

L’estudi també analitza les conseqüències per al vehicle privat. Partint d’una situació de reducció de cotxes del 7 % “basant-se en les intencions del consistori d’anar reduint la presència de cotxes a la ciutat”, el nou traçat del tramvia tindria conseqüències contraposades segons si el que es vol és entrar o sortir de Barcelona. El pas del tramvia més enllà de la plaça de Francesc Macià farà variar el recorregut d’entrada. Si s’opta per fer girar els cotxes que arriben per la Diagonal per l’avinguda de Sarrià, el trajecte milloraria un 22 % el temps del recorregut actual per Comte d’Urgell.

En canvi, el temps del recorregut de sortida per Comte d’Urgell com a alternativa a l’avinguda de Sarrià s’incrementarira un 320 % i, segons l’estudi del RACC, es trigarien 14 minuts a fer un trajecte que ara, de mitjana, es recorre en tres minuts.

L’informe es fixa en un altre triangle format per Balmes, la via Augusta, l’avinguda Diagonal i fins al gir a passeig de Gràcia. La ruta de sortida pel lateral muntanya de la Diagonal serà, segons l’informe, un 21 % més lenta per la reducció de la capacitat de l’avinguda. Aquesta limitació, segons les dades de l’estudi, comportarà més aturades i, per tant, més emissions contaminants (39,6 %).