Segons l’enquesta publicada per l’Associació Catalana de Municipis, el 49,4% dels ciutadans consideren que els ajuntaments són les administracions que han d’oferir els serveis socials. En canvi, el 27,9% dels enquestats són partidaris que la Generalitat en sigui la responsable. Per exemple, en el cas de les escoles bressol, el 55,6% dels ciutadans es mostren a favor que sigui un servei municipal.

A més, el 56,4% dels ciutadans de Barcelona i l’àrea metropolitana consideren que els serveis socials es presten bé o molt bé. En el conjunt de Catalunya, aquesta satisfacció arriba al 63,8% dels enquestats. Pel que fa a les escoles bressol, el 54,8% de les valoracions barcelonines són positives.

El president de l’ACM, Miquel Buch, ha criticat la reforma de l’Administració local aprovada pel govern de l’Estat. Entre altres coses, la nova normativa pretén traspassar la competència dels serveis socials dels ajuntaments. Buch considera que l’objectiu és “recentralitzar” els serveis dels municipis.