En el conveni també s’ha acordat un aspecte que fins ara era conflictiu: a partir d’ara els centres sanitaris que la Generalitat té a Barcelona no pagaran IBI, una decisió que encara ha d’aprovar el plenari. Es tracta d’un avenç en la negociació ja que són precisament aquests centres els qui han generat, majoritàriament, aquest deute. Amb aquesta entesa s’acaben, per tant, les discrepàncies que tenia la Generalitat per reconèixer el deute tributari i es resol un problema històric que es remunta a 1990.

A partir de 2014, els pagaments tributaris es liquidaran anualment i, des de 2015, els rebuts de padró s’hauran de pagar abans del 30 de juny per transferència o domiciliació i es notificaran via padró electrònic.