El text ha estat aprovat per 132 vots a favor i cap en contra. Això suposa la regulació de l’aprenentatge de la llengua, la formació i l’acreditació del professorat que la imparteix. A més, se’n garanteix el seu ús en les administracions publiques catalanes.

La llei també estableix que la Generalitat de Catalunya ha de difondre aquesta llengua i l’Institut d’Estudis Catalans és la la institució acadèmica que ha de determinar les normes lingüístiques.

La lluita pel reconeixement com a llengua va començar fa 16 anys. Actualment es podran beneficiar més de 25.000 persones. Totes les formacions polítiques han valorat l’aprovació com un fet que atorga la dignitat a aquest col·lectiu.