GERARDO PISARELLO, primer tinent d'alcalde "Tenim el deure d'actuar. Sabent que, com estem fent ara, estem fent el mínim del que hauríem de fer. Perquè estem convençuts que les insitucions europees i els nostres estats podrien fer molt més del que estan fent perquè les nostres ciutats puguin ser ciutats refugi i els països també. I perquè Europa que té un gran deute amb el món, perquè milions d'europeus van haver de marxar de les seves terres, com els catalans, fugint de guerres, Europa té una responsabilitat amb el que efectivament està passant ara. I el mínim que podem fer és ajudar a qui ajuda."

El Líban, país fronterer amb Síria, ha rebut des de l’inici del conflicte sirià 1,1 milions de refugiats provinents d’aquest país. A aquesta xifra cal sumar-hi 450.000 refugiats palestins i gairebé 10.000 iraquians. El total equival, aproximadament, al 25 % de la població total del Líban, de 4,4 milions de persones. Els refugiats estan dispersos en més de 1.700 localitats de tot el país. L’afluència massiva de persones està afectant el sector públic i els serveis a escala nacional.

És per això que les institucions signants de l’acord van decidir que calia col·laborar amb el Líban. Durant l’acte el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha assegurat que “és el mínim que es pot fer, ajudar a qui ajuda”. I ha afegit que “les institucions europees i els nostres estats podrien fer molt més del que estan fent, sobretot per facilitar que les ciutats es puguin convertir en ciutats refugi”.

Com es concreta l’acord de cooperació?

La contribució catalana serà doble. D’una banda es destinaran 730.000 euros, durant els anys 2017 i 2018, al Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament, que treballa en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Socials del Líban. Aquests diners ajudaran a millorar la gestió i abastiment d’aigua, la gestió i eliminació de residus i l’atenció primària i els serveis de salut a la població.

A més, es donaran 830.000 euros en total a 15 ONG catalanes que treballen sobre el terreny. Els projectes han estat escollits a través de convocatòria pública.