Una pissarra, dues i fins a tres. Triple incompliment. La nova ordenança de terrasses no permet tenir cap element adossat a la façana, com ara bótes o jardineres. De pissarres només en deixa tenir una i dins l'àmbit de la terrassa. Ho fa malament aquest bar, però hi ha més casos uns metres més amunt a la mateixa plaça. -No estaria permès adossat a la façana, el podria tenir a dins. -Aquí per exemple? -Sí Tenir objectes enganxats a la façana és el principal incompliment que els informadors de l'Ajuntament han detectat en una primera ronda per les més de 4.500 terrasses que hi ha a la ciutat. De fet, en 4 de cada 10 s'hi ha detectat una anomalia. Des d'aquesta setmana i durant un mes, el consistori tornarà a passar per totes les terrasses per comprovar que els errors anotats en la primera fase s'han arreglat. En aquesta segona tanda no hi haurà multes, només informació. Les sancions es reserven per a una tercera visita, que arribarà al setembre. ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "És la darrera oportunitat que tenen els propietaris de terrasses per posar les terrasses en funció del que mana la normativa. Per tant, és veritat, és una segona inspecció que té caràcter d'ultimàtum." Des de principis d'any, amb la nova ordenança ja en vigor, l'Ajuntament ha rebut més de 1.500 peticions per a noves terrasses o bé ampliar les existents. Fins ara se n'han acceptat 740. N'hi ha 247 en tràmit i a la resta se'ls ha denegat el permís per no adaptar-se a la normativa.

Durant la primera campanya informativa

, els mesos de febrer i març, s’han inspeccionat les 4.584 terrasses que hi ha a la ciutat. En 2.729 (59,5%) no s’hi va detectar cap anomalia però en les 1.855 restants sí. La majoria eren elements que dificultaven el pas per les voreres. De fet, la nova ordenança no permet tenir res adossat a les façanes, i de pissarres només en permet una i en l’àmbit de la terrassa. En les inspeccions també s’han aixecat actes per tenir elements fixats a terra que no són retirables (mobiliari o mampares) o per mostrar publicitat en objectes de la terrassa.

Des d’aquesta setmana i durant un mes, una vintena d’informadors de l’Ajuntament tornaran a passar per totes les terrasses per comprovar que els incompliments anotats en la primera ronda s’han arreglat. “És la darrera oportunitat que tenen els propietaris de terrasses per posar les terrasses en funció del que mana la normativa”, ha advertit el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, que ha titllat aquesta segona campanya com un “ultimàtum”. En una tercera ronda d’inspeccions, a partir de setembre, ja s’obriran expedients i s’aixecaran actes sancionadors si s’infringeix la norma.

Segons dades facilitades per l’Ajuntament, des de principis d’any i fins a mitjan maig, el consistori ha rebut 1.524 peticions de noves llicències de terrasses o bé per ampliar les ja existents. D’aquest total, 740 s’han acceptat i 247 estan en tràmit. A la resta, 537, se’ls ha denegat el permís perquè no complien les condicions o bé perquè no s’adaptaven a la nova normativa.