De Sant Andreu a Nou Barris

Coneguda per la seva dura oposició al tinent d’Urbanisme, Antoni Vives, i molt crítica amb la política d’Irma Rognoni a Nou Barris durant la darrera legislatura, Janet Sanz s’estrenarà com a regidora del districte més castigat per la crisi i els desnonaments. Ecosocialista i veïna de Sant Andreu, haurà de demostrar que coneix les problemàtiques d’aquesta zona de la ciutat, que, sovint, s’ha sentit exclosa de les decisions preses a la plaça de Sant Jaume.

Un regidor Can Vies “friendly”
Jaume Asens

, molt proper a les causes defensades pels activistes de Can Vies, serà el proper regidor de Sants-Montjuïc. L’advocat es va posicionar a favor de la continuïtat del centre social okupat durant el desallotjament i les protestes del maig de 2014. Caldrà veure com reben la notícia els veïns i comerciants de la zona que demanen que s’enderroqui el centre social okupat i que es finalitzi el projecte de cobertura de les vies de Sants.

Colom, al capdavant de l’Eixample

L’economista Agustí Colom liderarà la gestió de l’Eixample, el districte més poblat de la ciutat. Colom haurà de saber equilibrar els interessos de veïns i hotelers a la Sagrada Família, un barri amb molta pressió turística que té sobre la taula un pla urbanístic ambiciós que preveu expropiacions, enderrocs i trasllat de veïns. L’altre tema clau del districte és el trasllat i l’enderroc de la presó Model, que pesa a l’Esquerra de l’Eixample des de fa anys, i que preveu buidar l’edifici el 2017.

L’activista de Ciutat Vella

El districte amb més pressió turística de la ciutat serà dirigit per l’activista veïnal Gala Pin, que haurà de gestionar una de les zones més complexes de la ciutat, amb temes com els apartaments turístics o les llicències hoteleres sobre la taula.

Raimundo Viejo, un gallec a Gràcia

Investigador en ciències polítiques i format a Alemanya, aquest professor universitari nascut a Vigo dirigirà Gràcia. Es tracta d’un districte amb població jove, teixit associatiu i poques ferides obertes: la urbanització d’algunes zones de Vallcarca, el Pla d’usos de Gràcia -amb la llicència del Deutsche Hotel sobre la taula- i la gestió de la pressió turística, que a poc a poc s’enfila cap a aquest districte.