Tot i que no ha precisat els noms definitius de les àrees polítiques, Colau ha esbossat les línies mestres del nou govern. Ha apuntat que tindrà quatre tinences d’alcaldia, que agruparan les quatre grans àrees polítiques. Una primera tinença d’alcaldia -responsabilitat de Gerardo Pisarello-, serà d’Economia i estructura de l’Ajuntament, que inclourà el règim intern del consistori, economia, hisenda, ocupació i empresa

La segona, que comprendrà Serveis Socials, Habitatge i Ocupació tindrà Laia Ortiz al capdavant. Jaume Asens serà l’encarregat de les àrees de Transparència, Participació i Descentralització. I finalment Janet Sanz assumirà les competències d’Urbanisme, Mobilitat i Medi ambient. Colau ha explicat que l’àrea de seguretat queda desvinculada de les tinences d’alcaldia i serà atribució directa de l’alcaldessa, a través del nou delegat de Seguretat, Amadeu Recasens.

Com a novetats amb l’anterior estructura, destaquen la separació entre Urbanisme (Sanz) i Habitatge (Ortiz) i la divisió entre Mobilitat (Sanz) i Seguretat (Colau). La futura alcaldessa ha explicat que aquesta darrera divisió “satisfà una demanda històrica del col·lectiu”.