L’Àngel Casals ens mostra un document de Sèneca en els qual ja es demostrava que la preocupació per la felicitat era present a les capes cultes de la societat europea. També descobrirem que els cristians van desterrar el plaer de la felicitat i que no serà fins al segle XIV, quan la societat comença a urbanitzar-se, que es tornarà a generar el debat de la felicitat basada en el plaer. A més, l’Àngel ens explica que al segle XVIII els il·lustrats van ser els primers a convertir la felicitat no només en un dret, sinó també en l’estat habitual de l’home.