A Barcelona, les administracions disposen de diversos instruments per tal de gestionar els ajuts a les necessitats bàsiques.Un d’aquests és la Targeta Barcelona Solidària, de l’Ajuntament de Barcelona, una targeta moneder que es carrega amb l’import de l’ajut que els Serveis Socials determinen en cada cas. Entitats com Càritas, també aposten per evitar l’estigmatització de l’usuari canviant el concepte de “donar menjar” per tal que siguin els usuaris qui puguin comprar i triar els aliments que desitgen. La Marta Ballesta, ens explica els avantatges que ofereixen aquestes ajudes econòmiques.