Vianants, ciclistes i usuaris del bus critiquen a parts iguals la ubicació del carril bici del passeig de Valldaura, a l’altura del carrer de Boada. Es tracta d’un dels punts més conflictius del recorregut, ja que l’itinerari es desvia per salvar la marquesina de bus, no hi ha prou espai per als vianants i, a més, s’hi ha de sumar una terrassa de bar i la instal·lació d’una bastida en un dels edificis veïns.

El resultat és que s’hi repeteixen “cops i atropellaments”, segons relata una botiguera i veïna de la zona. Lamenta que el carril no hauria d’estar ubicat a la vorera, on la gent passeja i baixa o puja al bus. Si abans ja hi havia poc espai, ara, que s’hi ha instal·lat una bastida, encara n’hi ha menys. Els usuaris de la marquesina del bus sovint no poden ni passar.

Ciclistes i patinets tampoc no se senten segurs

Els ciclistes i usuaris de patinet es troben en situacions de risc constant. Un ciclista assegura que “la gent gran no mira a terra quan camina, i això està marcat amb pintura a terra”. Aquest fet, explica, genera situacions de confrontació a diari. Per als usuaris de patinet, la velocitat incrementa el perill, segons explica una usuària, que assegura que “els que van a tota llet no tenen temps de frenar i acabaran emportant-se algú per davant”. Tampoc no tenen visibilitat quan hi ha persones que baixen dels autobusos.

Aquest carril bici comunica Nou Barris i Collserola amb l’eix de Sant Andreu i Santa Coloma de Gramenet. El districte de Nou Barris és conscient del problema i el posarà a debat a la taula de mobilitat. Una de les solucions provisionals que està estudiant l’Ajuntament és promoure itineraris alternatius.