La plaça de Can Fabra, a Sant Andreu, acull aquest dissabte una sèrie d’activitats per donar a conèixer l’aplicació per a mòbils MUV (Valors Urbans de Mobilitat). Es tracta d’una app que té l’objectiu de promoure un canvi d’hàbits de la població a l’hora de desplaçar-se, de manera que la ciutadania deixi d’utilitzar el vehicle privat i opti per traslladar-se en metro, autobús o bicicleta.

El funcionament és el següent: a mesura que els usuaris caminen, van en bicicleta o en transport públic, obtenen punts que després poden bescanviar per premis i descomptes en els comerços de proximitat.

Coincidint amb el Dia del Comerç al Carrer, veïns i comerciants han participat en aquesta prova pilot, que es basa en activitats com recorreguts per la zona, pedalades per generar energia o respondre preguntes de la història del barri de Sant Andreu.

Veïns Sant Andreu prova pilot MUV

MUV: un projecte d’investigació i innovació en fase de desenvolupament

L’aplicació mòbil es troba en fase de desenvolupament i la prova pilot es duu a terme a sis districtes de sis ciutats europees, entre les quals hi ha Sant Andreu. MUV és un projecte d’investigació i innovació que pretén promoure canvis en la mobilitat mitjançant les noves tecnologies.

Les dades que s’obtinguin sobre el tipus de desplaçaments a Barcelona seran d’accés públic i representaran una font valuosa d’informació tant per als gestors de la mobilitat com per a altres col·lectius que hi puguin estar interessats.