Amb l'acord que se signarà a l'abril, la Generalitat cedirà a Foment aquestes vies, que són de titularitat de Ferrocarrils de Catalunya. Amb aquesta cessió, Adif ja podrà adaptar les vies als diferents amples de transport: el mètric, l'ibèric i l'internacional. Un altre fet que ha desencallat l'acord és que Ferrocarrils, com a operadora, podrà circular de manera gratuïta per aquest traçat. JOSEP RULL, conseller de Territori i Sostenibilitat "No tenia sentit que la Generalitat lliurés la plataforma per fer les vies i que després hagués de pagar per circular per les seves pròpies vies. Ha costat més del compte, ens ha fet patir més del compte." Fer els accessos ferroviaris aprofitant el traçat de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat abarateix els costos del projecte i permet accelerar els terminis per acabar-lo. Amb els convenis signats, la licitació es farà de manera immediata i les obres estaran enllestides l'any 2018, quan també es preveu tenir acabats els accessos viaris. Les obres per carretera estan licitades però els treballs encara no han començat.

La Generalitat ja estava disposada a materialitzar aquesta cessió, però es negava que FGC hagués de pagar un cànon per circular per una via que el mateix operador ferroviari català cedia a Adif.

“Ha costat més del necessari. No tenia sentit que la Generalitat cedís una plataforma i després Ferrocarrils de la Generalitat hagués de pagar per circular per les seves pròpies vies”, ha dit Rull, que ha afegit que l’acord de cessió se signarà a l’abril.

El conseller ha explicat que fer els accessos ferroviaris aprofitant el traçat de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat abarateix els costos del projectes i permet accelerar els terminis per acabar-lo. Així, amb aquesta cessió, Adif ja podrà adaptar les vies als diferents amples de transport: el mètric, l’ibèric i l’internacional.

Amb els convenis signats, la licitació es farà de manera immediata i les obres estaran enllestides d’aquí a dos anys. El conveni del finançament també ja s’ha signat i estableix que els 104 milions d’euros que costaran els accessos es paguin a mitges entre Foment i el Port. L’any 2018 també es preveu tenir acabats els accessos viaris. Les obres per carretera estan licitades però els treballs encara no han començat.

El conseller Rull ha fet aquest anunci després d’inaugurar l’aparcament per a vehicles pesants dels transportistes de Cotraport a la Zona Franca.