El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) alerta de la inseguretat que provoca una parada provisional de bus, en què s’aturen diverses línies, enmig d’un carril bici. Està situada al carrer de la Diputació, entre els carrers de Sicília i de Nàpols. Segons el BACC, encara que es tracti d’una parada provisional no és la millor solució ja que, asseguren, això posa en perill els ciclistes, els quals han de cedir el pas al bus que hi hagi de recollir o deixar passatgers.

L’associació diu que exemples com aquest demostren que “no es té en compte la bicicleta en el conjunt de la mobilitat”. En aquest cas concret, proposen que s’utilitzi una parada del carrer de la Marina.

La parada, per les obres a la Gran Via

Segons explica TMB el motiu de la instal·lació d’aquesta parada provisional són les obres del nou carril bici de la Gran Via. Això fa que s’hagin de desviar diverses línies. Assegura que si no hi hagués aquesta parada, que es preveu que estigui operativa durant un mes, hi hauria un tram de 800 metres sense cap parada. També puntualitza que de la senyalització se n’ha encarregat l’empresa BIMSA.

Desviament bus per les obres del carril bus de Gran Via

El BACC, contra les parades de bus en carrils bici

En aquest cas es tracta d’una solució provisional, però en altres punts de la xarxa de carrils bici es poden veure exemples de parades de bus que queden en plena zona ciclista. És el cas, amb una senyalització molt més clara, del carril de la via Augusta, on hi ha un senyal de cediu el pas al terra. Segons el BACC aquesta solució és la que s’utilitzarà també al futur carril bici en sentit pujada de la via Laietana i al nou carrer de Pi i Margall.