Senyal de carril bici

Les obres per ampliar i millorar la xarxa de carrils bici arrencaran aquest dilluns 29 de novembre. Les primeres intervencions que es faran seran les que afecten al tram de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre els carrers de la Marina i el de Pau Claris, i l’Avinguda Diagonal, entre Pius XII i el Parc de Cervantes.

El paquet inclou 28 actuacions que suposaran 44,3 quilòmetres de xarxa ciclista. Es prioritzaran els carrils a la calçada i ampliar-ne els ja existents. Totes aquestes intervencions se sumaran a les que ja estaven previstes en diferents projectes d’urbanització.

El carril de la Gran Via, a la calçada

L’actual carril de la Gran Via de les Corts Catalanes, que es troba a la mitjana central, es baixarà a la calçada en el tram que es troba entre el carrer de Pau Claris i el carrer de la Marina. S’habilitaran tant al costat mar com al de muntanya i seran segregats, deixant un carril de circulació per a la resta de vehicles a la dreta del carril bici.

Està previst que aquestes obres finalitzin l’11 de març, tot i que durant el període nadalenc entre el 17 de desembre i el 10 de gener estaran aturades. Es tallarà el trànsit intermitentment en els carrils laterals per canviar la senyalització i introduir nous semàfors i mobiliari urbà.

S’amplia el tram de la Diagonal

Aquest dilluns també s’iniciaran les intervencions a l’avinguda Diagonal, que connectarà tot el tram des de la plaça Pius XII fins a Esplugues de Llobregat en un únic carril. Alguns trams que actualment es troben a la vorera passaran la calçada, el que obligarà a crear una nova infraestructura segregada i de doble sentit en certs punts.

Les obres es finalitzaran el 2 de març de 2022 i només s’aturaran durant la darrera setmana de l’any, entre el 27 i el 31 de desembre. A partir del 31 de gener es tallarà definitivament el trànsit en el lateral de muntanya entre la plaça de Pius XII i el carrer de Pere Duran Farell.

Nous carrils a la Ronda del Guinardó

A partir del 30 de novembre també començaran les obres per construir dos nous carrils segregats a la ronda del Guinardó. Seran d’un únic sentit i ocuparan l’espai entre el carrer de Vinyals i el de Cartagena, on encara no n’hi havia. Seran contigus a la vorera i suposarà la pèrdua d’espai per a estacionar cotxes en ambdós sentits.

En alguns punts també es perdrà un carril de circulació, tot i que sempre n’hi haurà, almenys, dos per sentit. Mentre durin les obres, que es preveu que acabin el 17 de desembre, hi haurà trams que només tindran un carril de circulació per sentit, de manera que la mobilitat es pot veure significativament afectada.