Durant l’any passat la Guàrdia Urbana va investigar 9.430 accidents amb víctimes a la ciutat. Es tracta d’un lleuger increment de l’1 % respecte a les dades del 2016. La nota positiva és que, tot i l’augment d’accidents amb víctimes, el nombre de morts a la carretera va disminuir considerablement i va passar de 28 el 2016 a 12 el 2017. 

Els motoristes, el col·lectiu que acumula més mortalitat

Dels morts la majoria són motoristes, set en total, seguit de vianants, que passen de les 16 víctimes del 2016 a les cinc que es van registrar durant l’any passat. Set dels morts van patir l’accident quan anaven o tornaven de la feina; quatre persones, durant la jornada laboral i una víctima, fent una activitat particular. La mitjana d’edat dels motoristes morts ha estat de 28,5 anys.

accident moto

Quins tipus d’accidents es produeixen?

El tipus d’accident més repetit és la col·lisió per abast, que es produeix per manca d’atenció, no respectant les distàncies de seguretat i circular a més velocitat de la permesa. El segon lloc l’ocupa la col·lisió lateral, que és la relacionada amb els canvis de carril i de direcció. La tercera és la corresponent a la col·lisió front-lateral, que passa quan no es respecten les preferències de pas. En última posició es troben els atropellaments quan el vianant travessa el carrer quan no ho pot fer o bé quan la persona creua la via fora del pas de vianants.

Els punts que concentren més accidents

Durant aquest any l’Ajuntament treballarà sobre un total de 71 punts on s’han concentrat més accidents amb víctimes. En aquests espais es van produir el 2017, 1.010 accidents que representen únicament el 9,7 % dels sinistres amb víctimes. De les 12 persones mortes a la carretera, dues van tenir lloc en aquestes zones. Els punts negres de la ciutat que més accidents amb víctimes acumulen són, per aquest ordre, la cruïlla de l’avinguda Diagonal amb la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, l’avinguda Diagonal amb el passeig de Gràcia, el carrer d’Aragó cantonada amb passeig de Gràcia i l’avinguda Diagonal amb Numància, entre un total de més d’una setantena de punts més conflictius.

accident cotxe