La de travessera de les Corts amb gran via de Carles III és una cruïlla que suporta un alt volum de circulació i molts girs. Trànsit que es complica quan hi ha partits del Barça. L'Ajuntament la vol convertir en una cruïlla intel·ligent, ara en proves. Diversos sensors instal·lats a terra detecten ja l'acumulació de cotxes en un o altre carrer. Aquestes dades, d'aquí a poques setmanes, ajudaran a decidir si cal que un semàfor aguanti més en verd per regular-hi el trànsit. Es dóna el cas que aquesta cruïlla se situa a l'entrada de la nova superilla de les Corts, la més avançada, delimitada per la travessera, gran via de Carles III, avinguda Madrid i riera Blanca. En tot aquest àmbit ja hi ha hagut actuacions en l'espai públic a un costat i a l'altre del carrer de Benavent, molt a prop del Camp Nou. A banda de la de les Corts, s'ha definit una altra superilla a Hostafrancs, al triangle que queda per sota de l'estació de Sants. A l'Eixample, la superilla pilot es farà a la malla que delimiten París, Muntaner, Mallorca i Entença. El canvi que viurà la plaça de les Glòries facilita que tota la quadricula de l'entorn es converteixi també en una nova superilla. Per acabar, la cinquena que dibuixa el govern és a Sant Martí, al voltant de l'encreuament entre la rambla del Poblenou i Pere IV. ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Un dels objectius de les superilles, sense cap mena de dubte i vull ser molt taxatiu, és incrementar l'espai públic disponible pels veïns i veïnes que van a peu. Ara, si tu em dius, Toni, quins carrers tallareu? No t'ho puc dir, ara no t'ho puc dir." Més enllà dels cotxes, s'actuarà també en la vegetació i es fomentarà la instal·lació de plaques solars als edificis per reduir el consum energètic, entre altres mesures. I tot plegat amb la implicació dels ciutadans en processos participactius. La implantació de les cinc superilles pilot té un pressupost de 10 milions d'euros.

En col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana, la regidoria d’Hàbitat Urbà posa en marxa un projecte pilot que pretén destacar la dimensió humana de la ciutat, potenciant una nova organització urbana en cinc macroàrees especialment triades per a l’experiment. Concretament, s’hi vol impulsar una mobilitat sostenible, l’ús intensiu de l’espai públic, la biodiversitat i una cohesió social que afavoreixi la participació ciutadana. Minibarris, en definitiva, compactes i eficients, que reverteixin positivament en la vida dels barcelonins, i que siguin autosuficents des d’un punt de vista energètic.

La proposta, aparentment abstracta, ja preveu, però, mesures concretes: la reducció del soroll, el foment de la bicicleta, l’augment de zones prioritàries per a vianants, la creació de microhàbitats per atraure-hi avifauna o la producció d’energia solar; i fer que els veïns s’impliquin en processos participatius i dotar les superilles d’equipaments de proximitat bàsics.

De moment, una de les superilles més avançades és la de les Corts, delimitada per la travessera, la gran via de Carles III, l’avinguda de Madrid i la riera Blanca. En aquesta àrea ja s’ha actuat en l’espai públic amb microurbanitzacions a l’entorn del carrer de Benavent. També s’està ultimant la posada en marxa d’una cruïlla intel·ligent amb sensors que ajudaran a regular-hi el trànsit segons els fluxos de cotxes. La prova pilot es fa a l’encreuament de la travessera de les Corts amb gran via de Carles III.

Les altres superilles se situen a Hostafrancs (entre el carrer de Tarragona, l’eix Creu Coberta – Sants i l’estació de Sants), a l’Eixample (l’espai delimitat pels carrers de París, Muntaner, Mallorca i Entença), la nova plaça de les Glòries (carrers d’Aragó, Los Castillejos, Tànger i Badajoz-Independència) i al Poblenou (espai delimitat pels carrers de Bilbao, Pallars, la Llacuna i Tànger i l’avinguda Diagonal).