La mobilitat de la Rambla serà un dels temes que abordarà el Pla cor aquest any. Per això el districte de Ciutat Vella ha encarregat un estudi per actualitzar les dades. MERCÈ HOMS, regidora de Ciutat Vella "No només pel que fa a passeig, a gent a peu, sinó també pel que fa a mobilitat de cotxes. Una de les propostes que sortia era tendir a reduir el trànsit a la Rambla, per tant ara estem a la fase d'estudi, d'actualitzar les dades, i és a partir d'aquí, a partir de la realitat existent les possibilitats que hi ha." Els comerciants, per la seva banda, han posat sobre la taula la possibilitat que el passeig es converteixi en zona per a vianants. FERMÍN VILLAR, Associació d'Amics de la Rambla "Es demostra que Portal del l'Àngel i zones per a vianants són un èxit absolut i nosaltres volem anar cap aquest camí. Tenint en compte les realitats de la Rambla, que hi ha hotels, hi ha restaurants que necessiten serveis d'entrega, que hi ha el Mercat de la Boqueria. Però, no fer-ho radical de la nit al dia sinó estudiar-ho, però anar cap a aquest camí." La proposta s'estudiarà en el marc del pla especial que ha de regular les activitats que es fan a la Rambla i en aquest moment s'està treballant amb entitats i veïns. MERCÈ HOMS, regidora de Ciutat Vella "En la modificació del Pla d'usos es va preveure com a zona especial i, per tant, estem treballant molt a fons en el tema del pla especial, que serà el que regularà els usos. Jo penso que serà el cos central de la Rambla d'aquest any." Una de les actuacions més visibles d'aquest any serà la reubicació dels pintors. En aquest moment se n'estan preparant les proves d'accés i el districte confia a poder fer el trasllat abans de l'estiu.

El Pla cor està pensat per desenvolupar diferents intervencions al llarg de sis anys. Es va començar amb la reordenació del passeig, amb el trasllat de les estàtues, i amb un reforç de la seguretat, que ha afavorit, entre d’altres, la desaparició dels trilers. L’any passat, l’adequació de les floristes a la llicència d’activitats va ser una de les darreres intervencions i de les més polèmiques. Aquest any serà el torn del pintors, però principalment es treballarà en la redacció del pla especial que ha de regular totes les activitats que es fan a la Rambla.