L'estació d'Urquinaona de la L-1 té moltes escales, més de 70 en l'accés que dóna al mig de la plaça. Els veïns se sorprenen que un punt tan neuràlgic per a la mobilitat tingui el metro en aquestes condicions. Molts usuaris arriben en metro per connectar amb alguna de les catorze línies de bus diürn, quatre de les quals són de la xarxa ortogonal. CHARO MARTÍNEZ, Associació per un Eixample Sostenible "Ho estan arreglant tot, aquí mateix el passeig de Gràcia, la Rambla de Catalunya, el passeig de Sant Joan… I això, que és un lloc de pas, pas, pas. Aquí no ho arregla ningú." El Departament de Territori i Sostenibilitat confirma que s'han fet accessible 121 de les 139 estacions de la xarxa de metro, i quatre més ho estaran al febrer. Però per a l'estació de la L1 d'Urquinaona, tot i que està en fase de projecte, encara no hi ha data. Usuaris i veïns coincideixen en què la situació és insostenible, ja que l'estació està molt envellida. De fet és de les més antigues. Les parades d'Urquinaona daten de 1926 i de 1932. Als anys 50 es van connectar per sota de la Plaça i el 1972 es va fer el transbordament. CHARO MARTÍNEZ, Associació per un Eixample Sostenible "Hi ha escales que les has de pujar esglaó per esglaó, tots. Per tant la queixa de la tercera edat és enorme. Inclús, a l'Ajuntament s'han fet queixes, s'han posat denúncies." MARGARITA LÓPEZ PUIGARNAU "Em costa bastant pujar. M'agafo a la barana i inclús de vegades, si porto alguna cosa sempre hi ha gent que m'ajuda." ISAAC MARTÍNEZ "La gente sube de golpe y a lo mejor estás bajando tú, no se puede subir, te tienes que esperar, echarte a un lado, a veces hay señores mayores que se esperan, pierden el metro. En Urquinaona se forma mucho jaleo." Des de l'Associació per un Eixample Sostenible opinen que l'actuació al metro hauria de coincidir amb una reformulació total de la plaça, que consideren vital per a la mobilitat entre l'Eixample i Ciutat Vella però també per tota la ciutat. Val a dir que a banda del transport públic, la travessen cinc carrils, i per tant té 10 punts d'entrada o sortida de vehicles.

El ferrocarril metropolità es va inaugurar el 1924. Només dos anys més tard es va obrir l’estació d’Urquinaona. Amb 90 anys de servei, és de les més envellides i desfasades de la xarxa de metro de Barcelona, tot i ser una de les parades neuràlgiques, que uneix les línies 1 i 4 del metro i connecta amb 14 autobusos diürns.

El Departament de Territori i Sostenibilitat diu que s’han fet accessibles 121 de les 139 estacions de la xarxa de metro, i quatre més ho estaran el febrer de 2016. Però per a l’estació de l’L1 d’Urquinaona, tot i que està en fase de projecte, encara no hi ha data.

Des de l’Associació per un Eixample Sostenible opinen que l’actuació al metro hauria de coincidir amb una reformulació total de la plaça, que consideren vital per a la mobilitat entre l’Eixample i Ciutat Vella.