Els veïns de Ciutat Meridiana demanen unes escales per poder accedir al carrer de Perafita. També reclamen unes escales mecàniques en aquest tram del carrer de les Agudes. Són projectes que, per manca de pressupost, han quedat aparcats des de fa anys. FILIBERTO BRAVO, AV Ciutat Meridiana "Lo que queremos remarcar es la accesibilidad en varios lugares. Creo que ésta es ya la tercera o la cuarta legislatura que lo pedimos. Claro cada vez se va mermando más le presupuesto municipal y por lo tanto esto cada vez se va alargando más." Alguns veïns fan servir camins oberts a la muntanya com a drecera. Però la majoria han d'agafar autobusos o caminar un bon tram per anar a comprar al mercat o Can Cuiàs. ALEJANDRA SÁNCHEZ, veïna "Sobre todo la gente mayor aquí estamos muy mal. La cuesta arriba a mí me mata. Mira, ahora bajo andando tan tranquilamente, para ir abajo a comprar. Porque aquí arriba tenemos poca cosa. Luego me subo con el autobús, porque cuesta arriba no puedo." AMABLE CHORRO, veí "A veces para ir, que son 200-300 metros, que no se pueden ir andando, hay que hacer 1 o 2 km, y coger dos o tres autobuses para venir, de allí a aquí." TERESA CRAPINTERO, veïna "Al menos unas escaleras que fueran que juntaran los dos barrios. Que sino tenemos que dar la vuelta por arriba, bajar por las piscinas, un desastre." A banda de les escales, els veïns proposen connectar Ciutat Meridiana amb Can Cuiàs a partir d'un dels aqüeductes. Aquest pas permetria desplaçar-se entre tots dos barris salvant un desnivell molt pronunciat.

Aquests veïns de Ciutat Meridiana demanen més escales a diversos carrers que consideren aïllats per culpa dels desnivells. La manca de pressupost ha fet, però, que aquestes propostes es tornin a guardar altre cop dins un calaix. Una altra demanda dels veïns és millorar la connexió entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs a partir d’un pas per un dels aqüeductes del barri. Aquest pas elevat reduiria el temps i distància actuals per desplaçar-se d’un barri a l’altre. El desnivell fa impossible que la gent gran aprofiti els antics camins de muntanya, i molts d’ells han de combinar tres autobusos per anar i tornar de Can Cuiàs.