Pel que fa als autobusos, s’han invertit més de 38 milions per comprar-ne 83 de nous, la majoria articulats híbrids, seguits de busos estàndards de gas natural comprimit. La comanda més important es va anunciar al mes de gener, quan TMB en va adquirir 78, destinant-hi la partida més alta dels últims 10 anys. D’aquesta manera, s’ha rejovenit l’edat mitjana de la flota barcelonina, que ara se situa als 9,3 anys i se n’ha incrementat la qualitat ambiental.

Durant el 2017 també s’ha actuat en diversos trams de via de les línies 1 i 3 del metro. En concret, a l’L1 s’ha rehabilitat el tram que va de Baró de Viver a Fondo, i a l’L3 s’han fet actuacions entre Lesseps i la Vall d’Hebron, i entre aquesta última estació i la de Penitents. En total, ha suposat una despesa de 7,2 milions d’euros.

Una altra part de la inversió s’ha destinat a rehabilitar diverses estacions com la de Besòs Mar, a l’L4; la de Paral·lel, on l’actuació s’ha concentrat a la’L2 i l’L3; i la de passeig de Gràcia, en aquest cas a l’L3. Igualment, s’han fet obres de condicionament d’andanes i altres zones a les estacions de la línia vermella d’Universitat i Fondo. Les obres es van iniciar durant el mes de novembre, uns treballs que en alguns casos ja s’han enllestit mentre  que en d’altres es troben en les últimes fases.

El total de la inversió es manté a nivells semblants als de l’any passat, tot i que encara no s’ha arribat al nivell del 2010, quan s’hi van destinar més de 102 milions d’euros. A partir d’aquell any la xifra va caure en picat i la tendència no va començar a revertir-se fins al 2015. L’any passat ja es es van fregar xifres semblants a les d’abans de la crisi.