Aquest matí els operaris s'afanyaven a enllestir la regulació semafòrica de la Gran Via en sentit d'entrada a la ciutat. També acabaven algunes senyalitzacions horitzontals al carril central. Tot plegat perquè avui els vehicles ja puguin circular pel que serà el vial definitiu fins que acabin les obres. D'aquesta manera la circulació d'entrada a la ciutat ja no rodejarà la plaça de les Glòries per dirigir-se cap al carrer de Cartagena i cap a l'avinguda Diagonal. L'única entrada possible serà per la Gran Via. Aquesta redistribució del trànsit permetrà acabar d'enderrocar l'última part de l'anella que encara queda al costat muntanya. Pel que fa els vials de sortida es mantenen els dos que ja hi havia fins ara, tant el central com el lateral. La deconstrucció total de l'anella ha de finalitzar aquest mes de setembre. D'aquesta manera culminarà la fase 2 de les obres. A partir de llavors començarà la urbanització provisional de la banda mar de la plaça, que s'allargarà fins al desembre. Inclourà, entre altres equipaments, una àrea de jocs infantils, un viver d'alzines i una torre mirador de 10 metres d'alçària des d'on es podrà observar com evolucionen les obres. Un cop acabada aquesta part es farà la urbanització de la banda muntanya, prevista per al primer semestre de 2015. Serà llavors quan també arrencarà la construcció dels túnels soterrats de la Gran Via, que com a màxim, haurien d'estar enllestits el 2018.

Aquest cap de setmana s’han fet noves desviacions puntuals del trànsit tant d’entrada com de sortida del centre de la ciutat per la plaça de les Glòries. L’objectiu era acabar de pavimentar el nou vial pel qual circulen ara els vehicles que travessen la plaça en sentit Besòs. Els treballs s’han desenvolupat amb normalitat i han quedat enllestits a primera hora de la tarda d’aquest diumenge, com es preveia.

El nou vial té, en realitat, dues calçades separades: una de tres carrils que donen continuïtat al tronc central de la Gran Via en sentit Llobregat i una altra amb el carril bus i un carril més de circulació. Aquests dos carrils connecten amb el lateral de la Gran Via a partir de l’encreuament amb Los Castillejos, però de moment no permeten girar a la dreta cap a la Diagonal ni el carrer de Cartagena, com fins ara, perquè per això caldria passar per sota de la part de viaducte que encara falta per enderrocar. On sí es pot girar a la dreta és, abans d’entrar a la plaça en si, cap al carrer de la Independència (des d’on es pot agafar el d’Aragó) o bé la Meridiana en sentit nord.

Des que es va començar a enderrocar el costat mar de l’anell viari, els cotxes que arriben a Glòries per la Gran Via des de Sant Martí es desviaven cap al costat muntanya de l’antiga rotonda, sota la part de l’anella que encara està dempeus (tot i que ja no es fa servir). Ara, el trànsit en aquest sentit també passa pel centre de la plaça i així es podrà començar a enderrocar aquesta part del viaducte, sense cotxes circulant-hi just al costat. I és que, a partir d’avui, queda tancada al trànsit no només la part muntanya de l’antiga rotonda inferior de les Glòries sinó també el tram de l’avinguda Diagonal fins al carrer de Los Castillejos, per tal de facilitar l’enderroc del que queda d’anell viari elevat. L’objectiu és que a finals de setembre estigui totalment completada tota la fase 2 (demolició) de les obres d’enderroc de l’anella viària de les Glòries. Llavors començarà la fase d’urbanització provisional de tot l’espai alliberat.

A partir de l’any vinent, s’hi projectarà la construcció d’uns nous túnels perquè la Gran Via travessi la plaça per sota. Les obres d’aquests nous túnels, que haurien d’estar enllestits el 2018, no afectaran la circulació pels actuals vials, que s’han fet en corba per deixar lliure el centre de la plaça.

De moment, la configuració definitiva de la plaça de les Glòries després de l’enderroc de l’antic “tortell” elevat queda a punt aquest diumenge. Durant les properes setmanes s’acabarà d’enderrocar el que queda de viaducte i s’urbanitzarà la plaça de forma provisional, però aquestes obres ja no afectaran el trànsit.

Entre el setembre i el desembre s’urbanitzarà la banda mar de la plaça, que inclourà, entre altres equipaments, una àrea de jocs infantils, un viver d’alzines i una torre mirador de 10 metres d’alçària des d’on es podrà observar com evolucionen les obres. Un cop acabada aquesta part, es farà la urbanització de la banda muntanya, prevista per al primer semestre de 2015.